Greppa kvävet & energin i lantbruk & odling

,

Klimatsmart odlingsteknik med mikroorganismer kan ge nya möjligheter

”EM är ett preparat byggt på gedigna isolat av fotosyntesbakterier som fixerar kväve och CO2, mjölksyrebakterier samt jästsvampar. Forskning har visat att mikroberna samverkar med växten i rotzonen där de bidrar med att frigöra näring samt producera en mängd bioaktiva ämnen som växten kan dra nytta av.”

Program
Att fermentera fast organiskt material & flytgödsel
Jan Feersma – forskare & agronom med bakgrund i Wageningen. Driver bolaget Agriton som är ett av Hollands främsta bolag beträffande mikrobiell odlingsteknik. Föredraget ger grunderna för EM tekniken & det viktiga utbytet mellan jordmikroberna och grödan.

EcoBiome systemet; att förädla organiskt material till en effektiv flytande växtnäring
Jan Röed – Ekolog med 20 års erfarenhet av växthusodling. Driver Botanic Culture med fokus på mikrobiell odlingsteknik. Föredraget kommer att beskriva möjligheterna och fördelarna med en flytande ekologisk växtnäring som kan spridas med traditionella jordbrukssprutor eller doseringspumpar i växthus.

Fermenterad växtnäring i tomat- och kålodling, resultat från 2 års odlingsstudier
Marie Hansson, Hortonom. Berättar om de studier som genomförts av Hushållningssällskapet Väst med EM i odling av tomat och kål ute hos ekologiska odlare under 2016 och 2017.

Frågor och anmälan:
Kostnad: 200 kr exkl moms
Anmälan: senast onsdagen den 7 februari
Till: Marie Hanson, Hushållningssällskapet Väst
Mail: marie.hanson@hushallningssallskapet.se Tel 0521-725525