Grundkurs i Livsmedelshygien

,

Livsmedelshygien, grundkurs för småskaliga livsmedelsförädlare

Utbildningen ger grundläggande och ökade kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet samt vilka krav som ställs på en livsmedelsproducent för att utveckla, sälja eller förädla olika råvaror och produkter. Dagen ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper att hitta som berör det egna företagets verksamhetsområde för att kunna utveckla och sälja produkter eller tjänster enligt lagstiftningens krav.

Utbildningspunkter:

Vikten av livsmedelshygien för säker, redlig och ekonomisk mathantering
Livsmedelslagstiftningen och dess mening
Grundförutsättningar för lokaler, utformning och flöden
System för egenkontroll; arbetssätt och rutiner, dokumentation, analys och uppföljning
HACCP – en introduktion
Smitta och smittkällor, personlig hygien
Biologiska (mikroorganismer), kemiska, fysikaliska och allergena faror
Märkning av livsmedel – grund
Metod: Föreläsning, erfarenhetsutbyte, film, tipsfrågor.

Målgrupp Småskaliga livsmedelsföretagare i Västra Götaland från olika branscher (t ex gårdsmejerier, slakteri/ styckning/chark, frukt- och bärförädling, bageri, honung m.fl). I första hand företagare och anställda, som är i uppstartsskedet eller som ska utöka sin verksamhet men även övriga landsbygdsföretagare med koppling till livsmedel.

Utbildningsledare är Cecilia Sassa Corin, matkonsult på Hushållningssällskapet