Privat: Inspirationsresa på tema slakt och styckning

Februari,

I februari 2018 kommer Länsstyrelsen tillsammans med Lokalproducerat i Väst att arrangera en två-dagars inspirationsresa till Småland och Öland. Vi kommer besöka gårdsbutiker, gårdsslakterier, gårdsstyckning och köttförädlingsverksamheter. Om detta låter intressant är du hjärtligt välkommen att anmäla ditt intresse.

Vi vänder oss i första hand till lantbrukare och landsbygdsföretagare med planer på egen hantering av kött.

Läs mer här

Anmälan till intresselistan görs via:
https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog sök på ”Inspirationsresa till Småland och Öland” eller kurs id: ”2578”

Till och med den 12 december går det att anmäla sitt intresse till denna resa.