Gör din egen HACCP

Datum / Tid Plats Kategorier
23 mars
09:00 - 15:00
Vara Folkhögskola

Detaljer

– Tre dagars kurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

Ta chansen att arbeta fram ditt företags egen HACCP

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen genomförs vid tre tillfällen där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten.

Innehåll:
-Bakgrunden till HACCP, dess historia
-HACCP-systemets 7 principer
-Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler och mikrobiologi
-Produktbeskrivningar, flödesschema
-Faroanalys
-Kritiska kontrollpunkter (CCP)
-Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Datum: 23/3 och 6/4 samt 20/4 -2017
Plats: Vara Folkhögskola, Vara
Tid: Kl. 9:00 -15:00

Antal kursplatser: 8 st
Kursavgift: 1200 kr/deltagare (exkl. moms) inkl. mat och fika.
Intyg utfärdas efter genomförd kurs.

Anmälan: Senast den 9 mars https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog
sök på HACCP i Västra Götalands län.

Anmälan är bindande och kursavgiften debiteras om man uteblir utan att avanmäla sig. Eventuell avanmälan ska ske senast 15 mars .

Har du frågor, hör gärna av dig till Johanna Eriksson, Länsstyrelsen
010-22 45 223 eller johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

inbjudan

Välkommen med din anmälan

Laddar Karta...