Kortare Livsmedelskedja i lantbruket

Datum / Tid Plats Kategorier
25 april - 26 april
09:00 - 16:00

Detaljer

En utbildning för innovativa lantbrukare och trädgårdsföretagare som söker nya vägar till lönsamhet genom att närma sig slutkunden!För att lantbruket ska behålla långsiktig lönsamhet räcker det inte med att producera volym och vara kostnadseffektiv. Det blir allt viktigare att man kan påverka intäkterna t ex genom att vidareförädla produkterna. Utbildningen ger förståelse för hur olika strategiska och tekniska val mot en kortare livsmedelskedja kan bidra till lantbrukets långsiktiga lönsamhet.

Målgrupp Utbildningen vänder sig till dig som är lant-brukare/har lantbruks-/trädgårdsföretag och ännu inte förädlar dina produkter.

Innehåll Den bygger på teoretiska genomgångar och praktiska case för att direkt kunna åter-koppla till den egna verksamheten efter avslut.

Utbildningen innehåller bl a:

  • Hur gör man strategiska val med hjälp av omvärldsfaktorer?
  • Marknadsanalys
  • Marknadsföringsmetoder
  • Att sälja och marknadsföra 
  • Affärsmodell
  • Process- och produktutvecklings-metodik
  • Genomgång och diskussioner kring företagscase

Kursledare Roger Uddstål, RISE Jordbruk och Livsmedel. Ove Karlsson, Kompetenscentrum företags-ledning SLU

Kursavgift 1 500 kr exkl. moms per deltagare Priset inkluderar kursdokumentation, kursintyg och förtäring.

Anmälan Du är välkommen med din anmälan senast 3 veckor innan kursstart. Du anmäler dig på www.sp.se/conffood Anmälan är bindande. Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart UTAN kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före kurstart debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen vilket i sådana fall meddelas senast arbetsdagen efter sista anmälningsdag.

Inbjudan Utbildning Kortare Livsmedelskedjor RISE 170301 (002)

Karta Otillgänglig