Branschrådens roll består i att fånga upp och förmedla branschspecifika frågeställningar och behov. Det kan handla om kompetensutveckling, logistik, samordning, regelverk osv. Branschråden skall fungera som nätverk och plattform mellan företagen för utbyte av erfarenhet, kunskap etc. De kan vidare ha en viktig roll för att fånga upp nya företagare/intressenter samt verka som företrädare och mentorer.

Ledamöterna finns presenterade på Lokalproducerat i Västs hemsida med bild och en kort personlig beskrivning. Branschråden har redskap som underlättar kommunikation mellan olika grupper av producenter. Dessa består i tre olika sändgrupper;

en grupp inom det egna branschrådet en grupp med alla branschråd en grupp med alla producenter inom ”sitt” skrå Branschråden träffas ca två gånger per år på olika platser runt om i länet. Det utgår ett dagsarvode och milersättning för deltagande branschrådsledamot.De 7 branschråden;

  • Dryck
  • Kött, chark och ägg
  • Mejeri
  • Förädlade produkter
  • Frukt och grönt
  • Bageri och spannmål
  • Fisk och skaldjur

Har du frågor eller funderingar kontakta då gärna Cecilia;

cecilia@lokalproducerativast.se

Telefon: 073-379 41 34
   Bageri & Spannmålsprodukter
 
   Dryck
 
   Fisk & Skaldjur
 
   Frukt & Grönt
 
   Förädlade produkter
 
   Kött, Chark & Ägg
 
   Mejeri


EU Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen