Temadag: Ekologisk produktion av kött och biologis

  • Datum: Augusti 22, 2012
  • Ort: Orust
  • Kontaktperson: Marta Göransson
  • Telefon: 0706-94 38 30
  • Hemsida: http://kompass.lrf.se/Public/16638.aspx

Temadag: Ekologisk produktion av kött och biologisk mångfald
Hur bedriva ett stabilt och ekonomiskt fördelaktigt samarbete inom ekologisk produktion


Hur får man lönsamhet genom samverkan med andra lantbruksföretag


Vilka former som finns som kan leda till en framgongsrik produktion med bibehållen biologisk mångfald


Kod 16638
Startdatum 2012-08-22
Starttid 10:00
Anmälan senast 2012-08-19
Innehåll
10:00 - 12:00 fältvandring med tre stationer: växtodling, betesproduktion och biologisk mångfald, utfodring, stallbyggnader och lönsamhet


12:00 - 13:00 lunch


13:00 - 16:00 presentation och diskussion om kunskaper och erfarenheter om köttproduktion på natur- och åkermarksbete


Målgrupp och förkunskaper lantbrukare
Kursmål öka kunskaper inom ekologisk köttproduktion, visa på möjligheter till saverkan och samarbete mellan företag
Övrig info öka areal av certifierad ekologisk produktion i länet
Antal timmar 6
Aktivitetsledare Marta Göransson, 0706-94 38 30
Plats Kårtvet och Tegneby Bygdegård, Orust
Kostnad 150 SEK exkl. moms
Karta Kårtvet, Henån, Lars Larsson

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

EU Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen