Om Lokalproducerat i Väst

AFFÄRSIDÉ

VÅRA KUNDER är småskaliga livsmedelsföretag och deras företagare.

Dessa leder livskraftiga verksamheter med potential, både att öka antalet anställda och att ytterligare förstärka sin ekonomiska bärkraft.
Företagen är dels nystartade, unga företag och dels mera mogna, expanderande entreprenörsföretag.
Få av dem har mer än 50 årsanställda

Företagarna hos våra kunder har ett påtagligt BEHOV av att förstärka sin förmåga att åstadkomma ökade intäkter och lönsam prissättning


Vi erbjuder fyra typer av TJÄNSTER inom tre kompetensområden

 • Rådgivning och coachning
 • Kompetensutveckling och kompetensinhämtning och kompetensspridning internt till LPIV personal samt till LPIV kunder
 • Operativa tjänster
 • Nätverk

Vårt primära kompetensområde är försäljning, marknad och tillgång till varumärke.


Fundament i vår SÄRPRÄGLADE KOMPETENS är

 • Vår fokusering mot intäktsskapande insatser och lönsam prissättning
 • Vårt arbetssätt – lyhört, snabbfotat och obyråkratiskt
 • Vår kompetensprofil – samtliga coacher ska ha betydande erfarenhet som egenföretagare
 • Vår pragmatism – vi tror det vi ser
 • Partnersökandet – vi syndikerar inom offentlig sektor och med branschorganisationer
 • Vår prissättning – tjänsterna är gratis eller starkt subventionerade
 • Självständigheten – stor och intressentsammansatt styrelse, passiva ägare
EU Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen