Kriterier

Lokalproducerat, vad är det?

Jag och mina produkter har en tydlig regional anknytning och identitet och mina råvarors huvudsakliga förädlingsvärde härstammar från regionen. Jag följer livsmedelslagstiftningens krav och har tillstånd från tillsynsmyndigheten eller en godkänd anläggning.


Hur söker jag tillstånd?

Odlar du grönsaker, gör marmelader eller bakar bröd? Beroende på vad du bedriver för verksamhet så behöver du olika tillstånds från olika myndigheter. Är du primärproducent anmäler du din verksamhet till Länsstyrelsen. Driver du en detaljhandelsanläggning, oavsett bransch, är det din kommun du vänder dig till. Är det någon form av animalieproduktion skall du vända dig till Livsmedelsverket men även kommunen. Du kan också behöva tillstånd från Miljö & Hälsa i din kommun.EU Länsstyrelsen Västra Götalandsregionen