Klimatklivet – Sök klimatinvesteringsstöd!

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska u utsläppen av växthusgaser? Då kan du söka pengar från k Klimatinvesteringsstödet!

Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona och det huvudsakliga syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. 700 miljoner kronor ska delas ut per år fram till 2020.

Vem får söka? Alla förutom privatpersoner.

När? Ansökningsomgångar 2017:
 7 augusti – 11 september (beslut november)
 9 oktober – 9 november (beslut början 2018)

Mer information?

Kristina Flisberg kristina.flisberg@lansstyrelsen.se tel: 010-224 46 17

Jan Mastera jan.mastera@lansstyrelsen.se tel: 010-224 51 43

Andrea Teran Öman andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se tel: 010-224 46 16

Helena Sandmer helena.sandmer@lansstyrelsen.se tel: 010-224 45 48

www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Välkommen med din ansökan!