Glöm inte att anmäla dig till MATFEST 2018!

Söndagen den 30 september är det åter dags för MATFEST! Det blir då femte året i rad som vi genom Matkartan och MATFESTdagen synliggör den lokala maten i vår region. Sista anmälningsdag är den 31 mars.

Vi tar nu emot anmälningar till MATFEST och Matkartan 2018. Förutsättningen för att vara med på årets Matkarta är att man har möjlighet att möta sina besökare på MATFESTdagen den 30 september. Det kan vara hemma på den egna gården, hemma hos en kollega eller i en gårdsbutik, kafé eller liknande. Grundtanken med MATFEST har förutom att synliggöra den lokala maten varit att skapa möten mellan de som producerar maten och de som köper den. Vi ser därför MATFESTdagen och Matkartan som en helhet.

Kostnad:
Boka tidigt: 550 + moms, anmälan senast 28 februari
Ordinarie pris:  700 + moms, anmälan senast 31 mars

Observera att det finns ett begränsat antal platser på kartan. Anmälningarna skickas direkt till matfest@lpiv.se. Sista anmälningsdag är den 31 mars. Om ni vill ändra något i era uppgifter från förra året så bifoga de nya uppgifterna vid anmälan.

Lokalproducerat i Väst kommer driva MATFEST på samma nivå som förra året med tillägget att vi kommer bjuda in till ett antal inspirationsmöten under senare delen av våren, för att på ett tidigt stadium väcka idéer om vad man kan göra på själva MATFESTdagen. Vi hoppas på lokala initiativ och samarbeten och vi på Lokalproducerat i Väst kan i dessa fall stötta på det sätt vi kan. Om ni är intresserade av att driva frågan i ert område är ni välkomna att kontakta oss på matfest@lpiv.se redan nu så vi kan komma igång och hitta former för nästa års samarbete. Liksom förra året ansvarar vi för produktion och distribution av kartan, MATFESTS Facebooksida och kommunikationen kring själva evenemanget när det närmar sig.

Välkomna till MATFEST 2018!