Ta nästa steg idag

Vi erbjuder enskilda små och medelstora livsmedelsföretag inom Västra Götaland kostnadsfri rådgivning där vi tillsammans med er gör en genomlysning av ert företags behov av marknadsföringsinsatser.
Identifierade åtgärder lotsar vi sedan vidare till ett urval kompetenser som till ett kraftigt reducerat pris genomför förändringar som ger ert företag förutsättningar att växa.
Detta erbjudande gäller nu och till ett begränsat antal företag, anmäl ditt intresse genom att svara på frågorna nedan. Vi kommer att ge dig mer information om upplägget i samband med att du får en bekräftelse.

Jag anmäler mitt intresse för erbjudande om kostnadsfri rådgivning inom företagsprofilering och marknadsföring

Kontaktperson

Jag samtycker till att Lokalproducerat i Väst sparar mina uppgifter i ett register. De kommer endast användas för detta erbjudande.

Lokalproducerat i Väst förbehåller sig rätten att göra ett urval för att fylla ett begränsat antal platser till detta erbjudande.

Denna aktivitet görs inom ramen för EU-projektet REFRAME som har i uppdrag att sprida nya, effektiva lösningar och gynna framväxten av ökad regional handel genom kortare handelsvägar.

Läs mer om projektet här