Starta Livsmedelsverksamhet!

Har du funderingar på att starta en livsmedelsverksamhet?

Vill du veta mer om vad som gäller kring livsmedelssäkerhet, livsmedelslag-stiftningen och vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal? I så fall är du välkommen att anmäla ditt intresse till Länsstyrelsens grupprådgivningar. Utifrån anmälningarna sätts små grupper ihop för träffar på något av Länsstyrelsens olika kontor.

Kostnad: Beroende på antal deltagare kan priset variera (ca 450 kr/deltagare) Kaffe och kaka samt dokumentation ingår.

Anmälan till intresselistan görs via:
https://jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog sök på ”Starta livsme-delsverksamhet”

Har du frågor, hör gärna av dig till Johanna Eriksson, Länsstyrelsen
010-22 45 223 eller johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

Välkommen med din anmäla!