Styrelsen

Styrelsen i Lokalproducerat i Väst består av representanter från våra finansiärer, medlemmar, handeln, verksamhetsledare i Lokalproducerat i Väst, samt Västsvenska Turistrådet. Medlemmarna väljer representanter och dessa sitter i styrelsen 2 år med möjlighet till omval. I vår styrelse sitter för närvarande:

Ordförande:
Berit Mattsson, Västra Götalandsregionen

Ledamöter:
Jill Axelsson, Västsvenska Turistrådet
Lars-Ove Jonsson, ICA
Monica Didriksson, LRF
Agnetha Bjönsdotter Berglund, Kullans lycka
Matts Johansson, da Matteo
Thomas Ivarsson, Häröds Gård
Jenny Söder, Östragärde Gård

Verksamhetsledare:
Evelina Svaninger, Lokalproducerat i Väst

Adjungerande:
Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen
Lena Björkqvist, Länsstyrelsen