Tillbaka
Affärsutveckling

Lokal Meny har knutit band med ett fyrtiotal restauranger, tillsammans arbetar vi med utveckling av deras ledarskap, affärsmodell och expansion. Under projektets tid får alla deltagande företag påbörja ett individuellt utvecklingsarbete med målet att skapa helhetsupplevelser kring måltider i västsvensk anda med matlagningskunnade och service på hög nivå förenat med mer lokal mat på menyn.

Våra Projektkoordinatorer arbetar löpande med individuell rådgivning utifrån restaurangernas specifika behov och en strukturerad affärsutvecklingsinsats genomförs av Almi Väst både individuellt och i grupp för att lära av varandra och utbyta idéer.

De aktuella åtgärderna baseras på varje företags behov och ambitioner. Utifrån dessa formas en egen handlingsplan.

Restaurangnäringens förutsättningar och möjligheter ska kunna hanteras på ett bra sätt – både i dess roll som jobb- och integrationsmotor samt för samhället. Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling berörs utifrån attraktiviteten som arbetsgivare, i tillgängliga lokaler och med gott bemötande och hög service.

”Affärsutvecklingen via Lokal Meny och Almi får mig att vidga perspektivet på min verksamhet. De ger mig vägledning och verktyg att förverkliga mina visioner”
– Linda på Restaurang Kronan i Vara