Tillbaka
Marknadsutveckling

En stor uppgift som vi har i Lokal Meny är att öka medvetenheten bland boende och besökare om den lokala matkulturen. Inledningsvis har vi genomfört analyser som styrker projektets satta delmål, att öka intresset kring lokalproducerad mat på menyer och medvetenheten om den lokala kulinariska traditionen. Vi arbetar aktivt för att profilera våra delregionala områden som områden med attraktiva restauranger som genom en ökad profil mot närodlad högkvalitativ mat leder till en hållbar tillväxt för branschen och besöksnäringen. Vi arbetar aktivt med dessa frågor via sociala medier samt via press och nyhetsbrev.