Duvpest på flera platser i landet

Duvpest konstaterades nyligen hos vilda duvor i Varberg. Nu visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att smittan också drabbat vilda duvor i Göteborgstrakten, Trollhättan, Stockholm och Enköping. Utbrott med förhöjd sjuklighet och dödlighet hos duvor, där duvpest kan misstänkas, har även rapporterats från andra delar av västkusten, delar av Skåne och från Kalmartrakten. Viruset kan orsaka den mycket smittsamma virussjukdomen newcastlesjuka hos tamfågel. Viruset smittar endast fåglar och är inte farligt för människor.

– Vi vill påminna alla som håller fjäderfä och även andra fåglar i fångenskap om vikten av goda hygienrutiner.. Det är viktigt att du som djurägare kontaktar veterinär om dina djur visar tecken på dessa sjukdomar, säger Karin Åhl på Jordbruksverket.

SVA följer sjukdomsläget hos vilda djur, inklusive fåglar, och rapporter om ökad sjuklighet och dödlighet hos vilda fåglar kan följas upp för att undersöka bakomliggande orsak. Myndigheten följer också sjukdomsläget internationellt och värderar kontinuerligt risken för introduktion och spridning av smitta till svenska djur.

Läs mer om duvpestsjukan på Jordbruksverkets sida.