KLIMATKLIVET

Har du en idé, liten som stor, på en åtgärd eller insats för att minska utsläppen av växthusgaser? Då kan du söka pengar från Klimatinvesteringsstödet! Stödet ska gå till investeringar/åtgärder som minskar växthusgasutsläpp på lokal och regional nivå i Sverige. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona och det huvudsakliga syftet är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet. 700 miljoner kronor ska delas ut per år fram till 2020.

Ansökningsomgången pågår 9 oktober – 9 november (beslut början 2018)

Läs mer här