Vill du leverera till förskola, skola och äldreomsorgen?

Vill du leverera livsmedel till Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla eller Vänersborg? Är du producent och/eller leverantör av en livsmedelsprodukt/produkter som du vill erbjuda oss att servera i förskola, skola eller äldreboende?

För att detta ska vara möjligt måste du ha ett avtal med kommunen, som blir till genom upphandling.
Inför kommande upphandling av livsmedel med avtalsstart 1 maj 2019 önskas vetskap om du som producent/leverantör av enstaka produkt finns och vill erbjuda denna till kommunen.

Genom att lämna uppgift i separat intresseanmälan visar du att det finns behov av att kunna lämna anbud för enstaka produkt, till begränsad volym och leveransadress. Tanken är att vid ett påvisat intresse starta upphandling av livsmedel i god tid innan avtalsstart våren 2019. Förhoppningen är att teckna avtal med flera av er i god tid innan avtalsstart. Detta för att ni ska ha tid till förberedelser.

Du förbinder dig inte till någonting genom att fylla i intresseanmälan.
Intresseanmälan nås via nedanstående länk och ska skickas in senast 28 februari 2018.

Följande länk går till intresseanmälan
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=ec888062a540

Vid eventuella frågor kontakta Jonas Fredriksson Cesar Upphandlare livsmedel Trollhättan Stad
Mail: Jonas.fredrikssoncesar@trollhattan.se telefon: 0520-49 70 25