Camphill Häggatorp

Plats Kategori: Producent

Profil
Profil
Karta
  • Camphill Häggatorp är en antroposofisk verksamhet för vuxna med särskilda behov som startade 2003. Det är ett LSS boende med daglig verksamhet där vår ledstjärna är formandet av den individuella utveckling genom skapa en social grundbas där individuell utveckling får sin kraft ur ett gemensamt sammanhang. Bl.a. innebär det att göra skillnaden mellan de boende och s.k. normala så liten som möjligt och därigenom möjliggöra de arbetsuppgifter som efter förmåga kan utföras. Medarbetare arbetar och bor på Häggatorp, där byggnaderna är relativt stora och sammanblandningen med ett s.k. kollektiv är missvisade och något som vi inte eftersträvar. Formandet av kulturlivet vilket även omfattar firandet av årshögtiderna spelar en viktig roll. Att skapa rytmiska livsbetingelser för hela tillvaron i boendet, arbetet och i det kulturella deltagandet har även en terapeutisk betydelse där årstiderna med dess högtider verkar i sig själv stärkande och harmoniserande på själslivet.

  • No Records Found

    Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.

    Google kartan Inte Laddad

    Tyvärr, kan inte ladda Google Maps API.