Honungshuset HB

Om Företaget

Kristina och Mias biodlingsföretag i Böja. Vi hanterar alla led i processen själva, från kupa till burk. Våra bigårdar är placerade så att bina har olika nektardrag. Vanligast är nektar från maskros, oljeväxter, vitklöver, hallon, åkerböna och fruktträd vilket ger honung med olika karaktär. All hantering av bin och honung utförs av oss, på ett varsamt sätt för att säkerställa en kvalitetsprodukt och djuromsorg. Vi har honung till försäljning under hela året. Nyslungad honung kan du köpa i början av juni till september. Välkomna!
info@honungshuset.se
Böja Storegården 3
541 95 Timmersdala
Förädlade Produkter