Årsutmaning

Nu är det dags att hoppa på nästa utmaning.

Årsutmaningen handlar om att ta makten över ekonomin genom en beprövad metod. Det går ut på att skapa olika mål som du därefter kopplar minst fem olika nyckeltal till för att på så vis kontrollera, följa upp samt styra dina mål. Det kan vara nyckeltal som minskar kostnader, ökar intäkterna eller ökar ditt resultat etc. Nyckeltalen kan också vara kvalitét- eller effektivitetshöjande såsom minskat svinn, antal producerade enheter på en viss tid eller liknande. Nyckeltal ska sporra både dig och dina medarbetare och på så vis öka din lönsamhet.

Tag hjälp av Rikard som är din ciceron som stöttar dig i att både sätta mål samt välja ut lämpliga nyckeltal. Detta utifrån en metod som vi använt för ett flertal företag.

Observera att platserna är begränsade och att det är först till kvarn som gäller så tveka inte på att höra av dig snabbt om du är intresserad! Anmäl ditt intresse till rikard@lpiv.se