Utmaning 7 – Få koll på ditt svinn!

Vi tänkte smygstarta nästa års tema – Hållbarhet, genom att lyfta ett väldigt aktuellt ämne, nämligen svinn. Julen är en tid då väldigt mycket mat går till spillo så vad passar då inte bättre än att låta utmaning nummer 7 handla om svinnet kring julmaten? Vi vill utmana dig att ”Få koll på ditt svinn”. Vad är ditt svinn och ungefär hur mycket är det? Gör en uppskattning för att kunna jämföra med kommande år. Vi kommer att fortsätta att jobba med svinn 2018, exempelvis via Årsutmaningen, så det kommer finnas möjlighet att lära sig mer. Se jubileumsutmaning nummer 7 som ett sätt att öva upp din medvetenhet kring svinnet och kanske hoppar även du på Årsutmaningen nästa år!

Vill du anta utmaningen och har frågor kontakta Sven-Erik, svenerik@lpiv.se, 0722 – 31 46 88