Uppstart

Kul att ni hittat hit!
Detta verktyg kommer att guida er i ert arbete med en affärsplan.

– För sanningen är att….

  • Noggrann planering har en avgörande effekt på företagets prestationer.
  • Företag som har en affärsplan växer upp till 30 procent snabbare än de som saknar.
  • Personer som skriver en affärsplan är 2,5 gånger mer benägna att bli framgångsrika entreprenörer.
  • Företag som har en konkret plan för utvecklingen i verksamheten har större chans att få in externt kapital och kompetent personal.

” en framgångsrik strategi utvecklar

din verksamhet i önskad riktning”

 

 

Affärsplan

Affärsplanen bygger på er Idé,  era mål, er vision samt en önskad nivå av samtliga områden.

gäster, marknad, förebilder,
meny & upplevelse, sälj & servering,
service, pris, lokaler, team:et och omvärlden.

Ni svara på dessa området med perspektivet:

Vilka är vi på 3-5 års sikt?

 

Nuläge!

I relation till planens önskade läge markerar ni på en skala vart ni befinner er idag. Detta görs för att förtydliga ert nuläge.

Att vara självkritisk i detta moment är den stora utmaningen.

Markera på skalan utifrån perspektivet:

Hur fungerar verksamheten idag? 

Till affärsplan

Verktygslåda

När ni har ett nuläge i relation till det önskade läget ser ni tydligt vad som ska göras, ni har ett fastställt behov. Era behov visar vart ni ska börja, i vår verktygslåda hittar ni mallar, lekar och inspiration som kan vara till hjälp.

TIPS: Börja med att sammanfatta era behov
i en handlingsplan, mall finns i verktygslådan.

När ni gör er handlingsplan planera utifrån perspektivet:

Vad behöver vi göra för att utveckla verksamheten?

När ska vi göra det? Och hur ska vi göra det?

Till verktygslådan