Tillbaka
Affärsutveckling

Lokal Meny har knutit band med ett fyrtiotal restauranger, tillsammans arbetar vi med deras utveckling inom ledarskap, affärsmodell och expansion. Under projektets tid får alla deltagande företag påbörja en utvecklingsprocess med målet att skapa helhetsupplevelser i västsvensk anda med service på hög nivå förenat med mer lokal mat på menyn. Våra Projektkoordinatorer och konsulter arbetar löpande med individuell rådgivning utifrån restaurangernas specifika behov och en strukturerad affärsutvecklingsinsats genomförs av Almi Väst.

De aktuella åtgärderna baseras på varje företags behov och ambitioner, dessa formar en individuell handlingsplan. Lokal Meny har sammanfattat, i sin helhet, den process som varje deltagande företag går igenom. Nedan kan ni se en grund som under projektets tid ska forma en modell för andra att ta efter och för fler restauranger att ta del av.

Affärsutveckling
Förändringsprocess
Utvecklingsdialog
Mål och Vägval
Ledarskap
Konceptutveckling
Handlingsplan
Resultat
Vidareutveckling

Förändringsprocess

Utveckling och förändring innebär alltid ett visst mått av osäkerhet, vi vet vad vi har men inte vad vi får om vi gör en förändring. Att förstå sin egen förändringsprocess är avgörande för ett lyckat resultat.

 

Utvecklingsdialog

Arbetet börjar härifrån och framåt med fokus  på nytt och effektivare tänkande och handlande. Grunden är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att lyckas med det vi önskar. Utifrån kända och enkla modeller speglas företagets nuläge med styrkor och svagheter, identifierade tillväxtutmaningar och prioriteringar framåt i en plan som inkluderar hållbarhet.

SyfteTydliggöra och prioritera viktiga områden att arbeta med framåt för att ge alla förutsättningar för en växande, lönsam och långsiktigt hållbar verksamhet.

Mål och Vägval

För att nå större framgång och samtidigt arbeta på ett sätt som är hållbart i längden är ett målinriktat arbetssätt effektivt, att veta vart man är på väg och hur vägen dit ser ut.

Syfte: Definiera företagets mål och vägval utifrån ett realistiskt tidsintervall.

Ledarskap

Genom projektets affärsutvecklingsinsatser är  ledarskapsutveckling en viktig del för att skapa stabilare och mer attraktiva arbetsgivare.

 

Syfte: att skapa ett team av sin egen organisation

Konceptutveckling

Handlar om att levandegöra sina idéer och investera i de delar som skapar helhet, trovärdighet och trygghet för både gäster och personal.  Här handlar det om att skapa känsla och investera i sitt helhetsintryck.

Syfte: Att vara sitt varumärke

Handlingsplan

Att planera in de aktiviteter som man tar med sig från tidigare steg. När vi går igenom vår affärsutvecklingsprocess uppkommer en följd med aktiviteter som ska genomföras. Att sortera dessa aktiviteter efter relevans och tydliggöra vad som ska göras, varför det ska göras, hur det ska göras, när och av vem så blir varje aktivitet inte lika betungande för en hel organisation och risken att starta för många projekt minskar och skapar kontroll över sin egen utveckling.

Syfte: att strukturera aktiviteter mot uppsatta mål för att genomföra dem på bästa och mest hållbart sätt.

Resultat

Analysera sitt resultat!

God lönsamhet

Nöjda gäster

Glad personal

….mäta både sina mjuka och hårda värden

Vidareutveckling

Vidareutveckla, bli ännu bättre! hitta fler idéer och förenkla

Syfte : alltid nöjda gäster och glad personal