Tillbaka
Individuell rådgivning

Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper till att plocka fram vad som är viktigt, hjälper individer att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar individen/gruppen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet – utnyttjar till sist hela sin personliga potential. Inom oss alla finns en längtan att nå dit.

Människor är kreativa med vilja att ta ansvar för sina egna handlingar. Det är just detta som vår relation med restaurangerna utgår från. Grundtanken är att det inom oss alla finns en kunskap om vad vi bör göra för att lyckas med det vi önskar.

Det som dock skiljer en utpräglad coach från en koordinators roll i Lokal Meny är att en stor del av rådgivningen bygger på att koordinatorn även förmedlar expertråd inom sina specifika kompetensområden.