Tillbaka
Distribution

Trots att svenska livsmedel produceras under goda förutsättningar och håller hög kvalitet är steget för restauranger att ta in lokalproducerade råvaror många gånger stort. Det vill Lokal Meny ändra på. Vi har utvärderat möjligheterna för restauranger i Skaraborg och Bohuslän att köpa mer lokalt producerade och förädlade produkter. Vi har kartlagt vilka hinder som står i vägen och vad som krävs för att svårigheter ska bli enkla och otydligheten självklar. Vi har också, pandemin till trotts, arbetat med att skapa relationer mellan producent och restaurang, samt undersökt förutsättningarna för enkla och tydliga inköp- och leveranslösningar.

I denna del arbetar Lokal Meny tillsammans med logistikforskaren Kristina Liljestrand på Chalmers Industriteknik och vi har under projekttiden genomfört en grundläggande analys och en testperiod som inkluderat beställningsplattform, transportbolag och kartläggning av nuvarande logistikflöden. De två transporttester som genomförts visar att det finns stora möjligheter med ett ökat samarbete mellan avsändare, beställare och transportleverantörer.

Ett digitalt verktyg är en viktig del i sammanhanget och den viktigaste parametern är verktygets användarvänlighet då tröskeln för nya yrkesvanor är det största hindret för samtliga. En användarvänlig beställningsplattform identifierades från producenter i enkelhet och minimerad tid för uppladdning av produkter. En annan viktig del är att plattformen inkluderar lagernivåer så att restaurangerna direkt kan få en bekräftelse på ordern.

 

Vi kan konstatera är att det i dagsläget inte finns någon befintlig plattform 

som kan leverera en förväntad nivå på användarvänlighet.

Våra transporttester visar att ett mellansteg med en grossist alt. terminal med möjlighet till förvaring är den mest logiska lösningen. Hindret ligger i att många producenter är tveksamma till att använda sig av större grossister. Delvis för att de tappar direktkontakt med kunden men främst de kostnader som tillkommer. Restaurangerna är generellt positiva till att använda sig av redan befintliga grossister men de etablerade grossisterna innebär en ansedd hög kostnad för den småskaliga producenten.

Alternativ som kan fungera lik väl är en bortkoppling av grossister men en samlad digital lösning för både beställningar och transportplanering. Viktigast med denna lösning är att producenter och restauranger har en samsyn på hur leveransen ska ske i form av frekvens, leveranstid, beställningsupplägg (i form av när order ska läggas och bekräftas), volymvariationer samt pris/kostnad, logistiken blir mer effektiv ju flera relationer som har samma lösning. Orderstorlek (ordervärde) i relation till transportkostnad och  förändrade leveranstider som påverkar arbetsrutiner på restaurang kan bli en tröskel men vilja som överväger vanor och trygghet är nyckeln till alla de förändringar som behövs för ett mer hållbart samhälle med hållbara branscher.

Lokal Meny sammanfattar arbetet som framgångsrikt i relation till förutsättningarna (då större delen av testerna genomförts under pandemin) Lärdomarna finns nu till grund för vidare utveckling inom området, lokalproducerat i väst stöttar arbetet vidare och vi har gott om restauranger i vårt nätverk,

Vill ni veta mer o vårt arbete så finns analyser och rapporter att ladda hem längre ner på sidan.