Tillbaka
Marknadsutveckling

En stor uppgift som vi har i Lokal Meny är att öka medvetenheten bland boende och besökare om den lokala matkulturen. Inledningsvis har vi genomfört analyser som styrker projektets satta delmål, att öka intresset för lokalproducerad mat på menyer och medvetenheten om den lokala kulinariska traditionen.

Vi arbetar aktivt för att profilera våra delregionala områden som områden med attraktiva restauranger som genom en ökad profil mot närodlad högkvalitativ mat leder till en hållbar tillväxt för branschen och besöksnäringen. Vi arbetar aktivt med dessa frågor via sociala medier samt via press och nyhetsbrev.

En förutsättning för att våra restauranger ska vara en del av denna medvetenhet är att de syns, att de har en egen marknadsstrategi som möjliggör en spridning av deras plats, som visar och kommunicerar det genuina arbete och engagemang som finns i deras affärsutveckling.  Vi arbetar aktivt med marknadsutveckling hos alla restauranger med sikte på en internationell marknad och som en del av besöksnäringen.

Varje plats och varje varumärke är unikt. Vi har sammanfattat de steg som utgör grunden i ett individuellt marknadsutvecklingsarbete.

Marknadsutveckling
Varumärke
Marknadsplan
Grafisk Manual
Praktisk kunskap
Verktygs orientering
Digital Strategi
Innehåll

Varumärke

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är vad människor förväntar sig att något skall vara

Image – Så du uppfattas

Profil – Den du vill vara

Identitet – Den du tror du är

Syfte: Ett gediget varumärkesarbete förtydligar –inåt och utåt, Skapar känslor, samhörighet, tillhörighet, associationer, Identitet, värdebyggand, trygghet och status

Marknadsplan

Marknadsplan

Det handlar om att definiera sin marknad, förstå och bedöma gästens behov, definiera ett värde för gästen och kommunicera det värdet internt och externt.

Syfte: att skapa material som stödjer det praktiska arbetet.

Grafisk Manual

Varför en grafisk manual?

en grafisk manual är en del av den redan upprättade marknadsplanen,

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer för hur kommunikationen av ett varumärke ska se ut.

Praktisk Kunskap

Praktisk kunskap – Tydlighet och beställarkompetens.

Många kan behöva hjälp även med det praktiska i sin kommunikation.

Det är därför viktigt att alla delar i det grundläggande arbetet vävs samman och desto tydligare plan, desto enklare blir det för den resurs som ska sprida budskapet med kommunikativ skicklighet.

Syfte: att förstå hur man ska sprida sitt budskap.

Verktygsorientering

Det finns många plattformar och platser att synas på, det finns också många verktyg för att styra sina profiler på dessa plattformar.

Syfte: Att förstå vikten av sin digitala närvaro.

Digital Strategi – SOME

  • Bygga förtroende
  • Tydlighet genom att vara konsekvent
  • Förenkla
  • Aktiv närvaro
  • Uppmana till delaktighet
  • Personligt engagemang
  • Genomtänkt Profil
  • Attraktiv arbetsplats genom varumärket (employer branding)
  • Tonalitet – vårt estetiska uttryck, hur vi uttrycker oss

Innehåll – ”Content”

Idag ställs det höga krav på innehåll. Marknaden idag är tuff och många är duktiga på foto, färg och form. Ska man nå ut så är materialet för marknadsföringen viktigt.

Syfte: att visa sin verksamhet utifrån ett säljande, tilltalande och trovärdigt perspektiv.