Tillbaka
Distribution

Trots att svenska livsmedel produceras under goda förutsättningar, håller hög kvalitet och är säkra att äta är steget för restauranger att ta in lokalproducerade råvaror många gånger stort. Det vill projektet Lokal Meny ändra på genom att göra det lättare för restauranger i Skaraborg och Bohuslän att köpa in lokalproducerad mat. Vi arbetar för att det ska vara enkelt för restauranger att handla Lokalproducerade produkter och råvaror i framtiden.

En förutsättning för att restaurangerna ska kunna erbjuda mer lokalproducerat på menyn är att de på ett lättillgängligt sätt vet vilka produkter som finns i deras närområden och har tillgång till enkla system för beställning och leverans. Projektet ska därför arbeta med att skapa och tydliggöra inköps- och leveranslösningar för restauranger som vill köpa lokalproducerat. I denna del arbetar Lokal Meny tillsammans med logistikforskaren Kristina Liljestrand på Chalmers Industriteknik. IT- plattformen arbetas fram utifrån Snömolns beställningsplattform och CargoSpace24:s (CS24) transportlösning.