Soil food webb

2020-09-03 - 13:00
Borrabo Permakultur https://gronamoten.agrovast.se/platser/borrabo-permakultur/

STUDIEBESÖK MED UTOMHUS-FÖRELÄSNING PÅ BORRABO PERMAKULTUR

Mikrolivet i jorden har stor betydelse för hur du bygger upp en god, fruktsam jord som håller borta skadedjur och oönskade bakterier. Större fokus på det som händer under jorden ger dig också bättre förutsättningar att klara tider av torka och översvämningar i dina odlingar. Du som är yrkesverksam inom odling och har intresse för permakultur och jordhälsa välkomnas till ett kunskapsgivande studiebesök där Ylva Arvidsson berättar om hur de tar hjälp av svampar, bakterier och protozoer för att öka avkastning och kvaliteten på deras grönsaker. Studiebesöket är ett samarrangemang mellan Studiefrämjandet och Agroväst Gröna Möten och görs inom ramen för EU-projektet Affärsboosten. Evenemanget anpassas till rådande smittspridningsläge och hålls utomhus. Fördjupning tillgängliggörs i förväg till anmälda deltagare i form av fyra digitala föreläsningar. Evenemanget är kostnadsfritt och du anmäler dig nedan senast 26 augusti 2020.
OBS! Antalet platser är begränsat.

Anmälan