Följande villkor gäller för dig som användare av Lokalproducerat i Västs webbplats

* Som användare av Lokalproducerat i Västs webbplats accepterar du våra användarvillkor.
* Användare som bryter mot våra villkor kan stängas av från webbplatsen.
* Lokalproducerat i Väst förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som inte lämpar sig på webbplatsen.
* Användare tar i enlighet med svensk lagstiftning fullt ansvar för material som publiceras på Lokalproducerat i Västs hemsida.
* Lokalproducerat i Väst kan inte garantera att samtliga uppgifter är korrekta, då det enskilda företaget ansvarar för respektive produktblad.
* Användare av Lokalproducerat i Västs webbplats har ingen rätt att göra gällande någon påföljd i händelse av felaktiga uppgifter.
* Aktörer som vill använda uppgifter för annat än privat bruk måste kontakta Lokalproducerat i Väst.
* Det är inte tillåtet att länka till Lokalproducerat i Västs hemsida på ett sådant sätt att den kan missbrukas.

Som del av Lokalproducerat i Västs nätverk

* För att presentera sitt produktblad på Lokalproducerat i Västs hemsida måste aktuella avgift vara registrerad.
* De uppgifter som presenteras i Ert produktblad måste följa de allmänna användarvillkoren.
* Ni är ansvariga för innehåll och uppdatering av Era uppgifter. Om ni behöver hjälp kontakta Lokalproducerat i Väst.
* Det material som ni registrerar i Ert produktblad kan komma att användas av Lokalproducerat i Väst i syfte att marknadsföra lokal mat.