Yrkeshögskoleutbildning i Mathantverk

2024-08-19 - 2025-08-19 - 08:00
Eldrimner, Ås Jämtland

Eldrimner och Torsta AB erbjuder utbildningen Mathantverk; hantverksbagare, hantverkscharkuterist, hantverksmejerist som är en ettårig grundutbildning.

Som studerande på utbildningen fördjupar du dig i en av branscherna. Du lär dig att skapa produkter med smak, kvalitet och identitet. Du jobbar i huvudsak med lokala råvaror och i mindre skala. Du tillverkar produkter med respekt för naturen, djuren och människor, utan onödiga tillsatser; produkter som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande genom hela produktionskedjan.

En viktig framgångsfaktor i utbildningen är lärande i arbete (LIA) som görs hos erfarna mathantverkare i respektive bransch. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att delta i hela verksamheten hos mathantverksföretag. Du som studerande kan, till viss del, själv välja dina LIA-platser med stöd av utbildningsledaren. LIA-perioderna kan behöva genomföras på annan plats än din hemort. Hälften av utbildningen är LIA.

Utbildningen ger fördjupad kunskap om tillverkningsprocessen och i teoretiska ämnen som exempelvis mathantverkets ursprung och mervärde, hållbarhet, livsmedelssäkerhet och företagsekonomi; allt ur ett mathantverksperspektiv. De praktiska kurserna är på plats på Eldrimner, Ås i Jämtland. En stor del av den teoretiska delen av utbildningen är distansstudier för ökad flexibilitet.

Utbildningen startar 19 augusti 2024. Till årets utbildningsomgång antas 20 studerande från hela landet. Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel. Du läser 200 YH-poäng på heltid och det är 40 veckors studier, varav hälften är lärande i arbete. Sista ansökningsdag är 19:e maj, 2024.

För att kunna söka behöver du ha grundläggande behörighet, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet har du ändå möjlighet att söka utbildningen och ska då åberopa reell kompetens. Efter utbildningen kan du antingen söka jobb på mathantverksföretag eller starta mathantverksföretag.

Torsta AB är utbildningsanordnare och Eldrimner – Nationellt Resurscentrum för Mathantverk genomför utbildningen. Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Här finns utbildningar och kurser för både unga och vuxna som leder till jobb. Torsta arbetar med företags- och landsbygdsutveckling samt erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.

 

Länk till anmälan: