Sanserhults Gård

Sanserhults Gård är en liten gård som satsar på ca 25-30 kalvningar på ett år. Våra djur äter egen producerat gräs/ensilage vilket gör att vi kan garantera ett mkt fint kött som fått växa upp i naturlig takt. Närproducerat kött som hängmöras lång innan det säljs till konsument. Kalvarna går länge med sin mamma. Alltid ute på bete hela sommaren. Vi använder ingen konstgödning utan bara naturligt gödsel.