Utvärdering hubbar för producenter

Har ni använt er av någon hubb för leverans av era produkter?

Skriv gärna egna kommentarer. Era erfarenheter är viktiga för att vi ska kunna hitta logistiklösningar som ger våra producenter den allra bästa hjälpen. Stort tack för din medverkan.

Vid nej, skicka in blanketten utan att ta ställning till påståendena.

Ert företagsnamn