Smaka på Västsverige

Vad är Smaka på Västsverige?

Smaka på Västsverige är ett nätverk som lyfter Västsverige som matregion och verkar för att synliggöra lokal mat och lokala måltidsupplevelser. Det ska vara enkelt för besökaren och konsumenten att hitta ställen som fokuserar på regionens mat och råvaror. Smaka på Västsverige fungerar som en guide till de bästa och mest genuina måltidsupplevelserna i Västsverige.

Nätverket ägs och drivs av Turistrådet Västsverige och Lokalproducerat i Väst. Tillsammans arbetar vi med produkt- och kvalitetsutveckling inom måltidsområdet, både utifrån besöksnärings- och producentperspektiv.

 

Kärnvärden:

• ÄKTA – Vi är naturliga, jordnära och ärliga. Vi tänker hållbart och är omtänksamma om varandra och vår miljö.

• NÄRA – Vi bryr oss om råvarornas ursprung och är måna om att ta tillvara på regionens råvaror. Vårt bemötande är personligt och vi finns alltid nära dig som kund.

• MÅNGFACETTERAD – Vi uppskattar vår kontrastrika natur som ger oss en unik variation av råvaror. Alla våra medlemsföretag bidrar på olika sätt till en mångfacetterad helhet.

 

Vad förväntas av Smaka på Västsverige-anslutna företag:

Som Smaka på Västsverige-ansluten förväntas du att använda regionens råvaror och följa regionens säsonger. Anslutna företag förväntas vara engagerade i nätverket. Smaka på Västsverige ska kommuniceras via era egna kanaler och på så vis öka kännedomen om nätverket. Detta kan göras på olika sätt, till exempel med en Smaka på Västsverige-skylt uppsatt, genom att ha logotypen på hemsidan, lyfta nätverket i sociala medier, ha en etikett på era produkter etc.

 

Vad förväntas av Lokalproducerat i Väst och Turistrådet Västsverige:
Som medlem i Smaka på Västsverige får du tillgång till ett nätverk av producenter, gårdsbutiker och restauranger. Det finns möjlighet att vara med på mässor, evenemang, utbildningar och andra aktiviteter. Det ordnas också två nätverksträffar per år.

Alla företag har en presentationssida i Basetool med full vy på vastsverige.com, som man som företag ansvarar för. Smaka på Västsverige har en egen sida på vastsverige.com där alla företag syns. Genom nätverket får man som företag synlighet i sociala medier, bland annat på Facebooksidorna och Instagramkontona för Smaka på Västsverige, Västsverige och Bohuslän.

 

Smaka på Västsverige – Producent

För att bli Smaka på Västsverige-ansluten som producent krävs att du uppfyller nedan kriterier. Producenten har möjlighet att när som helst säga upp sitt medlemskap. Turistrådet Västsverige eller Lokalproducerat i Väst har också möjlighet att utesluta producenten ur nätverket om denne inte uppfyller de kriterier som är uppsatta.

Västsvensk anda: Företaget ska vara verksamt i Västra Götalandsregionen, vara medlem i Lokalproducerat i Väst och ha ett stort intresse för miljö och hållbarhet.

Ett stort intresse att ta tillvara på områdets råvaror: Producenten ska så långt det är möjligt använda regionala råvaror. Den huvudsakliga råvaran ska vara från Västsverige, dock minst svensk, produkten ska vara producerad och förädlad i Västra Götaland. Dessa produkter kan märkas med Smaka på Västsverige sigillet. Producenten kan dock ha produkter i sitt sortiment som inte uppfyller ovan, men de får inte märkas med sigillet.

Utveckling: Producenten ska ha en tydlig affärsidé där deltagande i nätverket Smaka på Västsverige ger möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten. En given förutsättning är att producenten har viljan att med hållbart tänkande och långsiktighet utveckla sin verksamhet framåt.

 

Kostnad: En årlig avgift på 4000 kronor exkl. moms.

 

Vill du vara en del av Smaka på Västsverige eller veta mer kontakta då Henrik Linneros, Turistrådet Västsverige, henrik.linneros@vastsverige.com, 0702-77 46 42

  • Smaka på Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige