SMAKA PÅ VÄSTSVERIGE – en guide till Västsvenska måltidsupplevelser

BAKGRUND

År 2000 startade Turistrådet Västsverige projektet Västsvensk Mersmak i syfte att vidareutveckla det redan välmeriterade västsvenska köket, öka samarbetet mellan krogar och råvaruproducenter och berika besökarna med genuina matupplevelser. Efter några år startade Turistrådet Västsverige tillsammans med Lokalproducerat i Väst projektet Smaka på Västsverige för att med gemensam kraft bygga ett ännu starkare varumärke som i förlängningen nu har ersatt Västsvensk mersmak.

VI LYFTER VÄSTSVERIGE SOM MATREGION

Syftet med Smaka på Västsverige är att lyfta Västsverige som matregion och verka för att synliggöra lokala produkter. Smaka på Västsverige gör det enkelt för besökaren att hitta ställen som fokuserar på regionens mat och råvaror och fungerar som en guide till de bästa och mest genuina måltidsupplevelserna i Västsverige.

VAD STÅR VI FÖR?

Smaka på Västsverige står för genuina smakupplevelser baserat på lokala råvaror av hög kvalitet. Med kvaliteten i fokus vill vi skapa en ärlig och äkta måltidsupplevelse där vi använder oss av närproducerat så långt det är möjligt. Att ha det lokala skafferiet som huvudsaklig inspirationskälla är naturligt för oss och vi strävar alltid efter den kortaste vägen från råvara till tallrik.

  • Smaka på Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige
  • Smaka På Västsverige