Tillbaka

Branschriktlinje Gårdsslakt

Genom åren har vi fått många frågor framför allt från lantbrukare, men även från andra intresserade, som vill veta mer om vad som krävs vid gårdsslakt av små mängder kaniner och fjäderfä. Till skillnad från andra typer av slakt kontrolleras den här typen av verksamhet av kommunen, så vi ville skapa en vägledning som både företagare och kontrollmyndighet kan använda sig av. 

Baserat på frågeställningarna från målgruppen och med basen i lagstiftningen bestämde vi oss för att samla den viktigaste informationen från gällande livsmedelslagstiftning. Projektgruppen ansökte därefter om stöd från landsbygdsprogrammet (2014–2020) för att ta fram, anpassa och implementera branschriktlinjer för småskalig livsmedelsproduktion.

Ladda ned branschriktlinjerna