Branschrådens roll består i att fånga upp och förmedla branschspecifika frågeställningar och behov. Det kan handla om kompetensutveckling, logistik, samordning, regelverk osv. Branschråden skall fungera som nätverk och plattform mellan företagen för utbyte av erfarenhet, kunskap etc. De kan vidare ha en viktig roll för att fånga upp nya företagare/intressenter samt verka som företrädare och mentorer.

De 7 branschråden:

Har du frågor eller funderingar kontakta då gärna Rikard;
rikard@lpiv.se
Telefon: 070-314 54 50