Tillbaka

Branschriktlinje Småbryggerier

Alla branschorganisationer har möjlighet att göra branschriktlinjer som ett stöd till företagarna inom branschen. Branschriktlinjen måste uppfylla lagstiftningens krav, men kan ställa högre krav än livsmedelslagstiftningen om branschen så vill.

Det ska då tydligt framgå vad som är lagkrav och vad som är branschens rekommendationer. Det är inte obligatoriskt att följa denna branschriktlinje om man är ett småskaligt bryggeri eller medlem i Föreningen Sveriges Oberoende Småbryggerier utan endast en rekommendation från branschen hur man kan göra.

Ladda ned branschriktlinjerna