NYTT DATUM Affärsmöjligheter kring gröna proteiner i livsmedelsindustrin

2021-09-21 - 09:30
Grästorp Konserthus, Österlånggatan 11 46730 Grästorp

DIALOGMÖTE OM PROTEINSKIFTETS MÖJLIGHETER REGIONALT

Välkommen till Grästorp och en heldag på temat lokala gröna proteiner. Producenter och kommuner möter forskningen och livsmedelsindustrin för att få inspel och diskutera kring potentiella affärsmöjligheter kring gröna proteiner för humankonsumtion i Västra Götaland. Under dagen får deltagarna ta del av pågående forskning kring så väl odling som förädling av gröna proteiner. Representanter från livsmedelsindustrin delar också med sig av de möjligheter och utmaningar de ser.

Agroväst Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Viktigt att du anmäler dig nedan senast 22 februari 2021. Antalet platser är begränsat.

Anmälan och program