Alternativa korta matkanaler – ANDELSJORDBRUK

2022-04-07 - 16:00
Naturbruksförvaltningen Angereds Gård 424 56 GUNNILSE

SJORDBRUK

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet.

Är du intresserad av andelsjordbruk som handelsväg? På Angereds gård i Göteborg ges du möjlighet att lyssna till Lilla jordbrukets grönsaksansvarige Olle Olsson. Lilla jordbruket är KRAV-certifiera­de och firade 2021 fem år av odlande, vilket innebär stor erfarenhet och utveckling av andelsjordbruk. Som andelsägare blir du en del i att stötta ett lokalt småskaligt jordbruk. Andelsjordbruket ger odlaren en stabil ekonomi för att planera och odla och andelsäga­ren en lokalt producerad gröda med en inblick i odlingsprocessen av sin mat.

Livsmedel är sedan länge ett prioriterat branschområde för Västra Götalandsregionen. Robin Kalmendal, regionutvecklare, deltar och ger oss en inblick i utvecklingsarbetet där regionen kommer att ha ett ökat fokus på omställning till ett hållbart livsmedelssystem där produktion av livsmedel i Västra Götaland står i centrum, men även insatser för hållbar konsumtion finns med på agendan.

Naturbruksför­valtningen arrangerar tillsammans med Agroväst Gröna Möten, Lokalproducerat i Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland en branschinriktad temaserie där vi lyfter både regio­nala skillnader och branschspecifika möjligheter. Evenemangen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom livsmedelsproduktion, men välkomnar även dig som är intresserad av ämnet och av alternativa korta matkanalerAnmälan krävs, skriv i meddelanderutan om du deltar fysiskt eller digitalt. Begränsat antal vid fysiskt deltagande. Inför evenemanget sänds aktuell information och länk ut. Vid frågor kontakta Madeleine Vendel, madeleine.vendel@agrovast.se, 0761-07 81 73. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2022-04-05. 

Läs mer och anmäl dig här