Det är dags att skala upp

2019-05-22 - 09:00
Green Tech Park Gråbrödragatan 11 Skara

ÖKA EFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET NÄR DU TAR NÄSTA STEG SOM LIVSMEDELSPRODUCENT

Lokalproducerat i Väst tillsammans med Agroväst bjuder in till ett seminarium riktat till småskaliga livsmedelsproducenter med intresse av att öka effektivitet och lönsamhet genom att öka produktionsvolymen. Vi vänder oss till dig som redan idag driver verksamhet inom förädlingsledet. Detta är ett samarrangemang med Gröna Möten och görs inom ramen för EU-projektet Efterfrågedriven samverkan för kortare livsmedelskedjor och stärkt konkurrenskraft.

PDF: Dagsattskalupp

 

            Lokalproducerat I Väst AB        
Läs mer här