Det digitala djuret II – Hur skapar vi en effektiv och konsumentdriven köttproduktion

2019-05-08 - 09:30
Riverside hotel & konferens Museigatan 2 451 50 Uddevalla

Det digitala djuret

Under våren arrangeras en seminarieserie kallat ”Det digitala djuret” i tre delar på olika platser i Västra Götaland. Det andra seminariet har fokus på köttkvalitet med föredrag från forskarkompetens från Aarhus Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet samt presentationer av digitala lösningar kopplat till köttkvalitet.

Den gällande europeiska standarden för klassificeringen av slaktkroppar (EUROP) omfattas inte tillräckligt av parametrar som styr mot upplevd ätkvalitet. Det behövs en mer innovativ affärsmodell med digitaliseringsstöd för att öka förutsättningarna om en högre och jämnare köttkvalitet på nöt och lamm. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter frågan och bjuder in dig med intresse för digitalisering kopplat till animalieproduktion. Vi vill träffa dig för att föra dialogen och utvecklingen framåt.

Tid och plats

Det andra seminariet arrangeras den 8 maj, 09.30-17.00 på Riverside hotel & konferens, Uddevalla.

Evenemanget  kostar 150:-/deltagare, vilket betalas på plats. Anmälda som uteblir eller avbokar mindre än 5 dagar innan efterdebiteras med 495:-/deltagare.

Program och anmälan via Gröna möten:

https://gronamoten.agrovast.se/kalender/det-digitala-djuret-ii/

Om ”Det digitala djuret”

”Det digitala djuret” handlar om teknikutveckling och att föra ut kunskap från flera forsknings- och innovationsprojekt inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd.
Samverkande huvudaktörer på SLU campus i Skara är SLU, SLU Holding och Agroväst. Seminarieserien finansieras genom flera projekt, se programmet för respektive dag.

Läs mer här