Det digitala djuret

2019-09-25 - 09:30
Götala Herrgård Skara Västra Götaland

– HUR KAN DIGITAL TEKNIK ÖKA DJURVÄLFÄRD OCH HÄLSA?

På digitaliseringens motorväg genom jordbrukslandskapet ser vi hur systemen blir alltmer komplexa, allt intelligentare i takt med att insamlad data används för att ge indikationer på åtgärder på individnivå. Hur ska man som enskild företagare kunna välja rätt teknikstöd och hur säkerställer man att det ger den effekt man är ute efter?
Lyssna och diskutera med forskare och teknikutvecklingsföretag där digitalisering kopplat till animalieproduktion är i fokus. Vi inom SLU Campusområdet Skara vill lyfta fram pågående viktiga utvecklingsinsatser och även inspirera till nya. Vi vänder oss till forskare, företag, innovatörer, lantbrukare samt även myndigheter och organisationer. Vi kallar temaserien för ”Det digitala djuret”.

Seminariet är kostnadsfritt. Uteblivelse debiteras med 300:-/deltagare.
Bakom satsningen Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst samt seminariet sker inom ramen för flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ladda ner programmet här.

 

Läs mer här