Frukostwebbinarium om marknadsförståelse

2023-04-25 - 08:30
Digitalt

Behöver du insikter kring de förändrade förutsättningarna på marknaden som råder i dag och tips på hur du kan öka din försäljning? Den 25 april är du välkommen till ett frukostwebbinarium där vi lyfter utmaningar kring försäljning av lokala produkter idag när fokus ligger på lågt pris, hur du bättre kan förstå marknaden och driva försäljning mot önskade segment.

Vi kommer att fokusera på de rådande förutsättningarna med förändrade marknadsutsikter, ändrat köpbeteende och vad det betyder för mindre livsmedelsproducenter.

Föreläsare
Sara Maxence har under de senaste åren jobbat med att driva försäljning av lokala produkter, samt stöttat lokala producenter i marknadsförståelse samt förståelse för dagligvaruhandeln.

Vem kan delta?
Webbinariet riktar sig till livsmedelsproducenter i Västra Götaland som vill optimera sina möjligheter till försäljning till dagligvaruhandel nu och rusta sig för framtidens marknader.

Arrangörer
Webbinariet är ett samarrangemang mellan Livsmedelsacceleratorn, Lokalproducerat i Väst och projektet LokalSam.

Välkommen!

Anmäl dig här