Ge din produkt rätt känsla – Hur butiks- och mässkommunikation ökar kundintresse och stärker dina mervärden

2020-03-03 - 09:00
Vestindien Textile Fashion Centre Borås

Vem skapar egentligen produktvärdet och hur kan du som småskalig producent rusta dig
för att möta konkurrensen i butik och på matmässor? Det sätt du kommunicerar ditt
företag och produkter har betydelse i din tillväxtprocess. I samarbete med
Linnéuniversitetet i Växjö arrangerar Gröna Möten tillsammans med Lokalproducerat i Väst
ett seminarium där vi konkretiserar teorierna bakom butiks- och mässkommunikation.
Fyra lokala livsmedelsföretag har ingått som exempel i högskolekursen Customer
Expericence Management. Seminariet presenterar resultatet från studenternas arbete. Vi
vänder oss till livsmedelsproducenter med ambition att skala upp. Deltagarna får del av
konkreta tips inför kommande mässdeltagande och butiksexponeringar.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast
24-02-2020. V

Läs mer här