Gör din egen HACCP – tre dagars kurs för livsmedelsföretagare på landsbygden

2022-09-14 - 2022-10-12 - 09:00
Vara Folkhögskola, Vara

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen är uppdelad på tre dagar där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

HACCP är en engelsk förkortning av Hazard Analysis Critical Control Point och översätts som faroranalys och kritiska kontrollpunkter. Det är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedlen ska vara säkra för konsumenten. Ta chansen att arbeta fram ditt företags egen HACCP!

Innehåll:

  • Bakgrunden till HACCP, dess historia
  • HACCP-systemets 7 principer
  • Grundförutsättningar såsom rutiner, lokaler, flöden och mikrobiologi
  • Produktbeskrivningar, flödesschema
  • Faroanalys
  • Kritiska kontrollpunkter (CCP)
  • Eget arbete, hur ser ditt produktflöde ut, vilka faror kan förekomma och hur kan du förebygga dem?

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som driver, är anställd eller tänker starta en livsmedelsverksamhet på landsbygden.

Omfattning:

3 kursdagar på totalt 12 timmar (tid för lunch och fika är borträknat) 14 september, 28 september samt 12 oktober 2022

Kursintyg:

Kursintyg utfärdas efter deltagande på samtliga tre kursdagar.

Kursledare och föreläsare:

Johanna Eriksson, Rådgivare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer och anmäl dig här: