Gröna Möten: Så hanterar du rotgall och frilevande nematoder i odling av rotfrukter

2021-03-10 - 2021-03-03 - 13:00
Webinarium

ÖKA DIN KUNSKAP OM STRATEGIER FÖR SANERING OCH SORTVAL

Efterfrågan på svenska rotfrukter och potatis är stor. Det finns utrymme för fler odlare i Västra Götaland och Halland. Trädgårdsnäringen har haft en positiv utveckling även under pandemin visar statistik som LRF tagit fram i sitt näringslivsindex. Odling av potatis och andra rotfrukter står samtidigt inför utmaningar när det gäller växtskadegörare som till exempel rotgall och frilevande nematoder. Agroväst Tillväxt Trädgård Väst och Gröna Möten bjuder tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning in odlare, rådgivare och forskare verksamma inom området. Särskilt inbjudna talare är:
Åsa Olsson Nyström, Agro Science Sweden, projektledare för ett pågående projekt som arbetar med att ta fram strategier för sanering av rotgall och frilevande nematoder i växtföljder med potatis och rotgrödor.
Katarina Holstmark, Jordbruksverket, rådgivare Växtskyddscentralen ekologisk produktion.

Läs mer om evenemanget 3 mars och anmäl dig senast 8 mars

Anmälan och program