Gröna Möten: Virtuella stängsel för mer flexibel betesdrift

2021-03-17 - 09:00
Digital Workshop

DIGITAL WORKSHOP OM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED TEKNIKEN
Intresset för virtuella stängsel i Sverige blir allt större. I dagsläget är tekniken inte tillåten i Sverige. RISE Jordbruk och trädgård och Gröna Möten bjuder därför in till en digital dag om virtuella stängsel. Lär dig mer om dess användningsområden samt teknikens för- och nackdelar. Under dagen pratar forskare från Norge, representant från Naturbeteskött Sverige, Länsstyrelsen Västra Götaland och Jordbruksverket om tekniken utifrån många olika perspektiv. I samband med dessa presentationer har du möjlighet att ställa dina frågor. Dagen avslutas med en workshop där vi sammanfattar deltagarnas reflektioner kring virtuell stängselteknik. Varmt välkommen med din anmälan! Detta är ett samarrangemang mellan Agroväst Gröna Möten och RISE Jordbruk och trädgård.
Läs hela programmet och anmäl dig senast 15 mars 2021.

Anmälan och program