Gröna Möten WEBINARIUM 2-3 MARS Gödsel som råvara för ökad regional biogasproduktion

2021-03-02 - 2021-03-03 - 09:30
Webinarium

WEBINARIUM RIKTAT TILL KÖTT- OCH MJÖLKPRODUCENTER 2 MARS
WEBINARIUM RIKTAT TILL GRISPRODUCENTER 3 MARS
Flera positiva initiativ görs för att öka lokalt producerad bioenergi. Agroväst Gröna Möten bjuder in till dialog utifrån ett av dessa initiativ som drivs av Götene biogas ekonomisk förening. I Götene pågår nu detaljplaneringen för en större biogasanläggning med stallgödsel som huvudsaklig råvara. På flera andra håll i Västsverige finns intressen för liknande projekt. Vilka fördelar är det då för gårdar med stallgödsel att få tillbaka en rötad biogödsel? Hur mycket ökar gödselvärdet? Vilka investeringar krävs? Ställ dina frågor och diskutera affärsmöjligheter och utmaningar i en lokal satsning på biogas. Agroväst Gröna Möten anordnar webinar i samverkan med Leader Nordvästra Skaraborg, Götene biogas ekonomisk förening.

Läs mer om evenemanget 2 mars och anmäl dig senast 28 februari här >>>
Läs mer om evenemanget 3 mars och anmäl dig senast 1 mars här >>>