Hur kan vi gå mer i takt med kundernas efterfrågan?

2019-05-09 - 13:00
Riverside hotel & konferens Museigatan 2 451 50 Uddevalla

Om konsumenters syn på nöt- och lammköttskvalitet

Med färska siffror på minskad köttkonsumtion blir det än viktigare att kunna leverera den köttkvalitet som kunder och konsumenter förväntar sig. För att det ska vara ekonomiskt hållbart för uppfödare att satsa på diversifierad köttkvalitet krävs affärsmodeller som stödjer detta genom hela kedjan. Ökade krav ställs på produktionssystemet för att på ett effektivt sätt tillgodose kundernas mer medvetna val.

Inom Interreg ÖKS-projektet Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött har vi tittat närmare på hur värdeflödena ser ut idag, hur vi kan skapa affärsmodeller som stöttar producenter i att bättre marknadsföra sig själva och sin produkt. Vi ser att medvetenheten och efterfrågan på kött med både hög etisk kvalitet och hög ätkvalitet ökar och genom projektets forskningsstudier på hur olika aspekter av djurvälfärd påverkar våra val kan vi nu redovisa vilka konsekvenser vi redan nu kan se när det gäller betalningsvilja och val av produkt. Eftermiddagsseminariet som hålls i Uddevalla vänder sig till alla med intresse för hur vårt konsumtionsmönster är på väg att förändras vad gäller nöt- och lammkött.

Läs hela programmet och anmälan dig genom att registrera dig via evenemanget senast 29 april 2019

 

Läs mer här